COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Vineri, 1 iulie 2016, la SUMMIT EVENTS, Sala New York, de pe strada Tighina, 49/3 din Chişinău, va avea loc un eveniment educaţional deosebit, dedicat promovării resurselor educaţionale deschise în Republica Moldova. La activitate vor participa factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membrii Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova,  formatori ai Centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari, finalişti ai Concursului RED. Experţii din România, Ovidiu Voicu, directorul Departamentului de Politici Publice al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă din România şi Valentina Pavel, de la Asociația pentru Tehnologie şi Internet – ApTI din România, coordonatorul regional Piroska Hugyecz, OSF –ESP, Budapesta,vor prezenta experienţa internaţională şi practica românească la capitolul dat.

Conferinţa va face bilanţurile proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, derulat în perioada noiembrie 2015-iulie 2016, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă; va dezbate relevanţa utilizării RED pentru diferiţi actori educaţionali, va prezenta rezultatele Concursului republican al celor mai bune resurse educaţionale deschise, determinînd un acces mai bun la o educaţie deschisă şi va lansa un site specializat în domeniu: http://red.prodidactica.artsintez.md/. Impactul aşteptat este dezvoltarea practicilor utilizării şi  producerii RED în Republica Moldova, cu scopul de a include RED în politicile educaţionale existente şi viitoare. Scopul proiectului a constat în promovarea accesului publicului interesat (cadre didactice, cercetători etc.) la finanţare transparentă  pentru crearea de RED şi conceptul de resurse educaţionale deschise, prin conştientizare, susţinere, iniţiere de parteneriat, ceea ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi. Printre beneficiarii acţiunii se numără elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.

La Concurs au participat peste 50 de cadre didactice, la etapa finală ieşind 14 profesori, autori de materiale didactice digitale originale, inclusiv proiecte didactice, prezentări, bloguri şi filme educaţionale. Finalişti au fost  determinaţi de către un juriu independent format din  experţi în domeniu, in baza unor criterii obiective stabilite in prealabil. Lucrările cîştigătoare vor primi licenţă liberă şi vor deveni resurse educaţionale deschise, pentru fiecare persoană interesată să o adapteze în orice mod la necesităţile sale. De asemenea, învingători vor beneficia de premii băneşti şi donaţii impunătoare de carte pedagogică.

Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri, de oricine. Folosirea acestora în realizarea de programe publice constituie unul dintre principiile de bază ale bunei  guvernări: ceea ce este produs pe  bani publici ar trebui să fie disponibil publicului gratuit. La noi, activitatea de producere a RED este în  stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor. Reforma curentă în educaţie, inclusiv cu sprijin internaţional, accentuează relevanţa competenţelor digitale şi a TIC în domeniu (Strategia Educaţia 2020, Obiectivul 5: pentru a mări eficienţa sistemului educaţional, extinderea şi diversificarea serviciilor educaţionale prin dezvoltarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor).

Expert proiect: dr.hab. conf.univ. Viorica Goraş-Postică
Coordonator: Valeriu Gorincioi, directorul LT „M. Sadoveanu”, Călăraşi
Contacte: vpostica@prodidactica.md
Tel. 069366848


www.agora.md

Materiale conferință:

Prezentare Valeriu Gorincioi

Conferința internațională 01.07.2016

Drepturi de autor, licențe libere și OER