AL TREILEA FOLLOW-UP ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

Pe data de 26 octombrie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a găzduit cel de-al treilea și ultimul follow-up din această fază a proiectului ,,Educaţia deschisă în Moldova: aici şi acum!”.

După un moment scurt de organizare, care a constat în familiarizarea cu fiecare participant la eveniment, în stabilirea ordinii şi a regulilor de prezentare a resurselor digitale pregătite, s-a purces la atingerea scopului și a obiectivelor propuse: un schimb interactiv de experiență, cu primirea instantanee a unui feedback constructiv din partea audienţilor; realizarea unui dialog pe marginea subiectului; analiza trecutului, prezentului și, mai ales, a viitorului RED în contextul educațional național.

În baza celor prezentate, constatăm că au prevalat, în mod paradoxal, produsele digitale elaborate de cadre didactice cu profil umanist (limba și literatura română, istoria, educația civică). Totodată, bucură geografia participanților, veniţi din toate zonele Republicii Moldova, inclusiv din unele instituţii de învăţământ din stânga Nistrului. De asemenea, ne-a impresionat taxonomia variată de resurse digitale puse în discuţie (bloguri, website-uri, prezentări video de diverse tipuri, softuri etc.).

În rezultat, participanții și-au reafirmat dorința ca toate materialele date să fie plasate pe site-ul proiectului şi să fie puse la dispoziția întregii comunități educaționale din țară – elevi, studenți, cadre didactice, părinți, cercetători (pagina www.red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/). Cu siguranţă, acest lucru va impulsiona creșterea numărului de utilizatori de RED, dar, totodată, va declanșa creativitatea în producerea de noi resurse digitale pentru o nouă calitate a actului educațional.

Valeriu GORINCIOI, formator
Cristina BUJAC, coordonator de proiect