ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ: PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

shift-edu-2

În perioada 14-29 aprilie curent, cadrele didactice din 91 de instituţii de învățământ profesional tehnic vor beneficia de 9 sesiuni online de formare profesională continuă din perspectiva utilizării tehnologiilor informaționale la distanță.

Acestea sunt organizate în cadrul proiectului Shift Edu „Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDATICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Astăzi a avut loc cea dintâi sesiune. În deschidere, Silviu Gîncu, șeful Direcției învățământ profesional tehnic a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,  le-a mulțumit cadrelor didactice pentru efortul depus în desfășurarea procesului educațional la distanță, accentuând că formarea în utilizarea tehnologiilor informaționale constituie în această perioadă una dintre prioritățile ministerului pe care îl reprezintă. Rima Bezede, președinte al C.E. PRO DIDACTICA, a subliniat faptul că lansarea unui program de formare axat pe dezvoltarea competențelor digitale a cadrelor didactice  din ÎPT în vederea organizării și implementării instruirii la distanță a devenit o necesitate și un deziderat, sprijinit ad-hoc și asigurat metodologic de proiectul Shift Edu. ”Cadrele didactice din învățământul profesional tehnic vor aborda aspecte practice legate de organizarea unei lecții online. Ce? Când? Cum? sunt doar câteva întrebări la care vor fi oferite răspunsuri prin intermediul unor lecții-model, precum și sugestii metodologice, dezbătute participativ de profesori.”

Sesiunile online, facilitate de Andrei Braicov, Sergiu Corlat și Tatiana Veverița, vor avea în atenție următoarele subiecte: proiectarea învățării la distanță, tipologia resurselor pentru învățarea la distanță, comunicarea digitală, resursele multimedia: crearea și utilizarea acestora, organizarea activităților interactive la distanță, crearea cursurilor digitale, instrumente de educație la distanță (managementul documentelor, managementul clasei etc.) etc.

Pe parcursul celor 9 instruiri, profesorii vor fi informați în detaliu despre oportunitățile și beneficiile învățământului la distanță, care, în ultimele săptămâni, și-a probat valențele peste tot pe glob: valorificarea instrumentelor gratuite în organizarea activităților interactive la distanță; soluții cloud; crearea portofoliilor-dosare; utilizarea Google Classroom, Google Sites și a altor mijloace pentru buna desfășurare a procesului educațional la distanță.

Ciclul de sesiuni de formare online va contribui la creșterea nivelului de digitalizare a învățământului profesional tehnic, prin consolidarea competențelor  cadrelor didactice de a asigura calitatea procesului educațional la distanță.

Sesiunile vor fi înregistrate și vor fi disponibile pe http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/invatarea-la-distanta/