Promovarea educaţiei deschise şi a resurselor educaţionale libere

Didactica Pro…, nr. 1 (89) 2015

Rima BEZEDE,

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Rezumat: Resursele educaţionale deschise reprezintă un subiect de interes major pentru comunitatea pedagogică, deoarece presupun o reducere a costurilor pentru învăţămînt şi o îmbunătăţire a performanţelor elevilor. Aceste resurse oferă conţinuturi în baza cărora pot fi elaborate noi generaţii de modele educaţionale, care vor contribui la asigurarea calităţii învăţămîntului, la o dezvoltare socială şi economică sporită. Citește mai mult

Folosirea resurselor educaţionale deschise în pregătirea profesorilor

Didactica Pro…, nr. 3 (91) 2015

Ovidiu VOICU,

Fundaţia pentru o societate deschisă (România)

Rezumat: Articolul discută modul în care paradigma educaţiei deschise se aplică la programele de formare iniţială şi continuă a profesorilor din sistemul preuniversitar. Deschiderea educaţiei nu presupune încă o reformă structurală, ci o altă perspectivă asupra proceselor din interiorul sistemului, prin care să se obţină beneficii concrete cu investiţii minime. Citește mai mult