CULEGEM PRIMELE ROADE LA SEMINARELE DE FOLLOW-UP DEDICATE RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

Pe 12 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, prima grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diverse discipline şcolare, au participat la seminarul de evaluare şi certificare cu tematica RED, după ce au beneficiat în primăvară de un program inedit de instruire. Astfel, profesorii au avut posibilitatea să îşi valorifice competenţele digitale, elaborând şi aplicând resursele electronice în procesul educaţional, atât la disciplinele pe care le predau, cât şi la orele de dirigenţie sau orice alt tip de activităţi educaţionale.

Citește mai mult

Promovarea educaţiei deschise şi a resurselor educaţionale libere

Didactica Pro…, nr. 1 (89) 2015

Rima BEZEDE,

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Rezumat: Resursele educaţionale deschise reprezintă un subiect de interes major pentru comunitatea pedagogică, deoarece presupun o reducere a costurilor pentru învăţămînt şi o îmbunătăţire a performanţelor elevilor. Aceste resurse oferă conţinuturi în baza cărora pot fi elaborate noi generaţii de modele educaţionale, care vor contribui la asigurarea calităţii învăţămîntului, la o dezvoltare socială şi economică sporită. Citește mai mult

Folosirea resurselor educaţionale deschise în pregătirea profesorilor

Didactica Pro…, nr. 3 (91) 2015

Ovidiu VOICU,

Fundaţia pentru o societate deschisă (România)

Rezumat: Articolul discută modul în care paradigma educaţiei deschise se aplică la programele de formare iniţială şi continuă a profesorilor din sistemul preuniversitar. Deschiderea educaţiei nu presupune încă o reformă structurală, ci o altă perspectivă asupra proceselor din interiorul sistemului, prin care să se obţină beneficii concrete cu investiţii minime. Citește mai mult