THE FORMAL OPINION ADOPTED BY THE ROMANIAN PARLIAMENT INCLUDES A RECOMMENDATION TO ADD OER DEVELOPMENT TO THE DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN

The formal opinion adopted by the Romanian Parliament includes a recommendation to add OER development to the Digital Education Action Plan. The document is not on IPEX yet, and it will be in Romanian when posted (it is available on the Romanian Parliament’s website: http://www.cdep.ro/eu/docs/F846431945/HCD_COM(2018)_22.PDF.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

La 17 noiembrie 2017, în cadrul Conferinţei de încheiere a proiectului Educaţie deschisă în Moldova: aici si acum, faza a II-a, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a prezentat rezultatele concursului de elaborare a resurselor educaţionale deschise (RED), evaluate de un juriu independent de experţi. Perioada de desfăşurare a Concursului a fost mai – septembrie 2017, grupul țintă fiind elevii, studenții, cadrele didactice, cercetătorii interesați în alcătuirea şi aplicarea RED în procesul educaţional în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Printre criteriile de evaluare ale materialelor prezentate la concurs au fost: caracterul ştiinţific şi didactico-metodic, transdisciplinaritatea, utilitatea, originalitatea, modalităţi de prezentare a informaţiei, interactivitatea, creativitatea, relevanţa bibliografiei şi webografiei.

La Concurs au participat peste 40 de profesori din învăţământul general şi profesional-tennic cu lucrări: bloguri, prezentări, proiecte didactice etc. În conformitate cu tipul instituției participanții parvin din 27 de licee, 10 gimnazii, o şcoală profesională, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo”Bălţi, de la Centrul de Excelență în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor, de la şcoală primară-grădiniţă, precum şi Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie.

Geografia concursului are ca repere numerice următoarele: Chişinău – 7, Bălți, Orhei, Căuşeni – câte 3, Râşcani, Cantemir, Glodeni, Şoldăneşti Ceadâr-Lunga – câte 2, Făleşti, Floreşti, Cahul, Grigoriopol, Străşeni, Ialoveni, Ştefan-Vodă, Briceni, Călăraşi, Criuleni, Drochia, Hânceşti, Sângerei, Soroca, Briceni, Tighina, Vulcăneşti – câte 1.

Învingătorii Concursului de elaborare a resurselor educaţionale deschise sunt:

LOCUL 1:

 • Julea Gheorghe, LT “Mihai Eminescu”, Căuşeni: BIOLOGIA (acoperire didactică digitală – prezentări didactice, filme didactice, proiecte didactice, bloguri didactice);
 • Munca-Aftenev Daniela şi Morozan Olga, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie, Chişinău (prezentări didactice digitale, bloguri didactice);

LOCUL 2:

 • Godoroja Rita, Şcoala Internaţională Heritage, Chişinău: CHIMIA (Dezvoltarea creativităţii elevilor în procesul educaţional la chimie);
 • Conac Corina şi Leucă Liliana, LT „Vasile Coroban”, Glodeni: CHIMIA  şi BIOLOGIA (,,Proteinele”, lecție interdisciplinară chimie şi biologie, clasa 10-a, profil real);

LOCUL 3:

 • Grădinari Oxana, Volontiri Olesea, Bilic Elena – ŞP nr. 4, Bălţi: INFORMATICA (Prezentări interactive –   texte, audio, video);
 • Guţu Igor şi Guţu Ludmila, LT”Ion Creangă”, Popeştii de sus, Drochia: MATEMATICA (Cum construim o piramidă patrulateră? Fişă instrucţională);
 • Gheţu Rodica, LT„Grigore Vieru”,Briceni: EDUCAŢIA ECOLOGICĂ (film didactic, manual digital);

MENŢIUNI:

 • Grama Stela, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Chişinău: LIMBA ENGLEZĂ (proiect didactic digital);
 • Condrea Raisa, LT „Alexandru cel Bun”, Bender : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (blogul „În stil didactic”)
 • Ştefan Sergiu, Gimnaziu Oneşti, Hânceşti:  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (pagină web didactică pentru profesori şi elevi);
 • Pâslaru Aliona, Gimnaziul Pociumbeni, Râşcani: MATEMATICA (prezentări didactice);
 • Jitariuc Svetlana, LT „Ştefan cel Mare”, Grigoriopol: EDUCAŢIA MUZICALĂ (Prezentări didactice, film didactic);
 • Dvornic Liubovi: LT „Al. Donici”, Peresecina, Orhei: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (Prezentare didactică);
 • Porombrica Maia: LT „Meşterul Manole”, Sălcuţa, Căuşeni: MATEMATICA (Pagini web/bloguri didactice);
 • Vulpe Viorica: LT „A. Agapie”, Pepeni, Sângerei: ISTORIA (Prezentări didactice, filme, blog-uri – prin Istorie şi Educație).

În concluzie, apreciem profesionalismul digital şi activismul cadrelor didactice participante la Concurs şi sperăm că RED propuse de ei vor fi de un real folos utilizatorilor, iar experienţa lor va inspira şi motiva alţi colegi să producă şi să utilizeze resursele digitale deschise, inclusiv de pe site-ul http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/. De asemenea, ne propunem să căutăm mai departe şi alte fonduri pentru a continua diseminarea practicilor pozitive în domeniu,a extinde incluziunea digitală, dar şi pentru a dezvolta în mod funcţional competenţele digitale la profesori şi manageri şcolari. Aşteptăm în continuare şi alte contribuţii didactice, pe care autorii vor fi de acord să le dea statutul respectiv, primind licenţa liberă, iar autorii vor beneficia de o publicaţie electronică, ce se creditează în procesul de atestare. Alte informaţii utile puteţi găsi pe pagina de mai sus, dar şi în broşura editată cu acest prilej Resurse educaţionale deschise: oportunităţi pentru acces, calitate şi relevanţă în educaţie.

Cristina BUJAC
coordonator de proiect

IMG_0130-1

BILANŢUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM”

RED

Vineri17 noiembrie 2017, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Conferinţa Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, faza a II-a. La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, membrii Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova, reprezentanţi ai Direcţiilor de Învăţământ, formatori ai centrului, finalişti ai Concursului RED, dar şi profesori şcolari şi universitari, interesaţi de aspecte practice referitoare la educaţia deschisă.

Citește mai mult

SEMINARUL 2 DE CERTIFICARE ȘI EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

La 19 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, s-a întâlnit a doua grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diferite discipline şcolare, la seminarul de evaluare și certificare cu tematica RED, după programul de instruire din anul trecut de studii. S-au evaluat și autoevaluat competențele digitale dezvoltate și valorificate la clasă, accentul plasându-se pe schimbul de experiență și învățarea reciprocă prin instruirea asistată de calculator.

Citește mai mult

CULEGEM PRIMELE ROADE LA SEMINARELE DE FOLLOW-UP DEDICATE RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

Pe 12 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, prima grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diverse discipline şcolare, au participat la seminarul de evaluare şi certificare cu tematica RED, după ce au beneficiat în primăvară de un program inedit de instruire. Astfel, profesorii au avut posibilitatea să îşi valorifice competenţele digitale, elaborând şi aplicând resursele electronice în procesul educaţional, atât la disciplinele pe care le predau, cât şi la orele de dirigenţie sau orice alt tip de activităţi educaţionale.

Citește mai mult

ANUNŢĂM CONCURSUL DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED) ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

open

CONCURS DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

Concursul se adresează celor care creează conţinuturi digitale educaţionale – cadre didactice sau specialişti din alte domenii. De asemenea, încurajăm participarea elevilor şi studenţilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activităţile educaţionale, care vor să îşi valideze competenţele digitale şi să îşi promoveze bunele practici, prin elaborarea unor materiale de învăţare multimedia.

Citește mai mult

AL TREILEA SEMINAR CU ELEMENTE DE TRAINING LA SUBIECTUL RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

La începutul lunii mai, la CE PRO DIDACTICA, alte 19 cadre didactice preuniversitare, de la diverse discipline şcolare au beneficiat de un program inedit de instruire în domeniul RED. Obiectivele realizate, dezvoltarea competenţelor digitale, inclusiv de valorificare și dezvoltare RED, actualizarea cunoștințelor din domeniul TIC cu privire la utilizarea resurselor electronice în procesul educațional, dar și motivarea cursanţilor pentru elaborarea RED și pentru diseminarea experienței acumulate.

Citește mai mult

CONTINUĂ FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

open

În 6-7 aprilie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise pentru grupa a II-a, din cadrul fazei a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult