BILANŢUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM”

RED

Vineri17 noiembrie 2017, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Conferinţa Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, faza a II-a. La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, membrii Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova, reprezentanţi ai Direcţiilor de Învăţământ, formatori ai centrului, finalişti ai Concursului RED, dar şi profesori şcolari şi universitari, interesaţi de aspecte practice referitoare la educaţia deschisă.

În cadrul evenimentului au fost prezentate bilanţurile proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, faza a II-a, derulat în perioada octombrie 2016-decembrie 2017, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă; s-a discutat despre relevanţa utilizării resurselor educaţionale deschise (RED) pentru diferiţi actori educaţionali şi provocările implementării acestora. De asemenea, au fost prezentate rezultatele Concursului naţional al celor mai bune resurse educaţionale deschise, care contribuie la sporirea accesului la o educaţie deschisă şi a fost prezentată Ghidul ”Resurse Educaţionale Deschise: oportunităţi pentru acces, calitate şi relevanţă” etc. La Concurs au participat peste 40 de cadre didactice, la etapa finală ieşind 20 cadre didactice, autori de RED. Ei au elaborat şi prezentat pentru concurs materiale didactice digitale originale, inclusiv proiecte didactice, prezentări, bloguri şi filme educaţionale, care vor fi plasate pentru acces liber pe site-ul centrului în timpul apropiat (http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/). Toate lucrările au fost evaluate de către un juriu independent, format din experţi în domeniu, în baza unor criterii obiective stabilite în prealabil.

Scopul proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum a constat în continuarea campaniei de promovare a unor modificări în documentele reglatorii, importante pentru implementarea RED la nivel de politici publice şi în consolidarea capacităţilor cadrelor didactice în vederea asigurării accesului la educaţie de calitate pentru toţi prin schimbul de resurse educaţionale deschise într-un mod transparent şi eficient. Printre beneficiarii acţiunii se numără elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.

Cristina BUJAC,
Coordonator de proiect