Concurs

 1. Biologie
 2. Chimie
 3. Dirigenție 
 4. Engleză
 5. Fizica
 6. Informatica
 7. Istorie
 8. Limba română
 9. Matematica
 10. Interdisciplinaritate
 11. Educație pentru echitate de gen și șanse egale
 12. Educaţie civică
 13. Cultura bunei vecinătăţi

Toate materialele din această secţiune beneficiază de licenţă deschisă de tip:

( CC ) : creative commons
 
Ele pot fi utilizate de toţi cei interesati, ajustate la contexte specifice de învăţare, cu indicarea precisă a referinţei.