SEMINARUL 2 DE CERTIFICARE ȘI EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

La 19 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, s-a întâlnit a doua grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diferite discipline şcolare, la seminarul de evaluare și certificare cu tematica RED, după programul de instruire din anul trecut de studii. S-au evaluat și autoevaluat competențele digitale dezvoltate și valorificate la clasă, accentul plasându-se pe schimbul de experiență și învățarea reciprocă prin instruirea asistată de calculator.

Citește mai mult

CULEGEM PRIMELE ROADE LA SEMINARELE DE FOLLOW-UP DEDICATE RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

Pe 12 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, prima grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diverse discipline şcolare, au participat la seminarul de evaluare şi certificare cu tematica RED, după ce au beneficiat în primăvară de un program inedit de instruire. Astfel, profesorii au avut posibilitatea să îşi valorifice competenţele digitale, elaborând şi aplicând resursele electronice în procesul educaţional, atât la disciplinele pe care le predau, cât şi la orele de dirigenţie sau orice alt tip de activităţi educaţionale.

Citește mai mult

ANUNŢĂM CONCURSUL DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED) ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

open

CONCURS DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

Concursul se adresează celor care creează conţinuturi digitale educaţionale – cadre didactice sau specialişti din alte domenii. De asemenea, încurajăm participarea elevilor şi studenţilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activităţile educaţionale, care vor să îşi valideze competenţele digitale şi să îşi promoveze bunele practici, prin elaborarea unor materiale de învăţare multimedia.

Citește mai mult

CONTINUĂ FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCATIONALE DESCHISE

open

În 6-7 aprilie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise pentru grupa a II-a, din cadrul fazei a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult

SEMINAR PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL ”RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE”

open

În perioada 16-17 martie curent, la CE PRO DIDCATICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise. Activitatea face parte din faza a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult

SEMINARE DE INSTRUIRE PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE PREUNIVERSITARE!

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea participanţilor la Seminarele de instruire pentru cadre didactice în domeniul resurselor educaţionale deschise, care includ  un modul de instruire pentru 3 grupe a câte două zile în următoarele perioade:

  • 16-17 martie 2017;
  •  6-7 aprilie 2017;
  • 4-5 mai 2017.

Totodată, vă atenţionăm că numărul de locuri este limitat.

Citește mai mult

MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND LANSAREA FAZEI A II-A A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

open

La 9 februarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat lansării fazei a II-a a proiectului„Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, care se va desfăşura pe parcursul anului 2017, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

La activitate au participat membri ai Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova, reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de subiectul în cauză.

Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ: LANSAREA FAZEI II A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM”

open

Implementarea proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, a demonstrat un interes sporit al comunităţii educaţionale pentru crearea, utilizarea şi adaptarea resurselor educaţionale deschise. Totodată, ţinând cont de rezultatele proiectului anterior, s-a constatat o necesitate actuală în diseminarea informaţiei despre resursele educaţionale deschise şi licenţele libere, precum şi despre potenţialul acestora în vederea sporirii accesului la educaţie.

Citește mai mult

BILANŢURI ALE CONCURSULUI REPUBLICAN ”RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE: AICI ŞI ACUM”

La Conferinţa de încheiere a proiectului „Educaţie deschisă în Moldova: aici si acum” din 1 iulie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a prezentat rezultatele unui concurs inedit pentru contextul educaţional moldovenesc, desfaşurat pe parcursul ultimului trimestru al anului trecut de studii şi evaluate de un juriu independent de experţi. Perioda de desfăşurare a Concursului a fost martie – mai 2016, grupul țintă fiind elevii, studenții, cadrele didactice, cercetătorii interesați în alcătuirea și aplicarea RED în procesul educaţional în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova.

Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Vineri, 1 iulie 2016, la SUMMIT EVENTS, Sala New York, de pe strada Tighina, 49/3 din Chişinău, va avea loc un eveniment educaţional deosebit, dedicat promovării resurselor educaţionale deschise în Republica Moldova. La activitate vor participa factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membrii Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova,  formatori ai Centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari, finalişti ai Concursului RED. Experţii din România, Ovidiu Voicu, directorul Departamentului de Politici Publice al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă din România şi Valentina Pavel, de la Asociația pentru Tehnologie şi Internet – ApTI din România, coordonatorul regional Piroska Hugyecz, OSF –ESP, Budapesta,vor prezenta experienţa internaţională şi practica românească la capitolul dat.

Citește mai mult