Concurs

 1. Biologie
 2. Geografie
 3. Chimie
 4. Dirigenție 
 5. Engleză
 6. Fizica
 7. Informatica
 8. Istorie
 9. Limba română
 10. Matematica
 11. Interdisciplinaritate
 12. Educație pentru echitate de gen și șanse egale
 13. Educaţie civică
 14. Cultura bunei vecinătăţi
 15. Învățământ primar
 16. Educație pentru sănătate
 17. Platforme on-line
 18. Voluntariat
 19. Clubul PAIDEIA
 20. Educație contra corupției
 21. Educație prin film
 22. Dezvoltare personală

Toate materialele din această secţiune beneficiază de licenţă deschisă de tip:

( CC ) : creative commons
 
Ele pot fi utilizate de toţi cei interesati, ajustate la contexte specifice de învăţare, cu indicarea exactă a referinţei.