CLubul PAIDEIA altfel

Proiectul “Clubul de dezbateri PAIDEIA altfel pentru cadrele didactice – noi provocări în mediul de învăţare online“ abordează aspecte ale formării profesionale și personale continue a cadrelor didactice prin intermediul şedinţelor clubului de dezbateri educaţionale. În condiţiile pandemiei COVID-2019, relansarea şedinţelor clubului PAIDEIA într-un nou format va spori şansele participării extinse a cadrelor didactice, care vor însuşi competenţe specifice (digitale, alfabetizare funcţională), precum şi va contribui la diseminarea şi promovarea bunelor practice educaţionale la nivel naţional.

Finanțator:  Reţeaua Centrelor de Politică Educaţională NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia.

Scopul proiectului: sprijinirea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice (formarea competenţelor specifice, digitale, alfabetizare funcţională etc.) prin intermediul şedinţelor online ale Clubului de dezbateri educaţionale PAIDEIA.

Obiective specifice:

 • Desfăşurarea unui studiu de evaluare a necesităţilor, cu scopul de a identifica domeniile de interes de formare continuă a cadrelor didactice;
 • Elaborarea a 9 subiecte privind formarea continuă a cadrelor didactice;
 • Organizarea şi moderarea a 18 şedinţe ale Clubului PAIDEIA, cu participarea a 500 de cadre didactice (9 şedinţe online şi 9 şedinţe faţă în faţă, inclusiv 3 şedinţe – desfăşurate în diferite regiuni ale țării);
 • Producerea a 3 videoclipuri despre instrumente digitale de lucru pentru cadrele didactice şi 2 videoclipuri privind experienţa participării la şedinţele Clubului PAIDEIA;
 • Publicarea unei culegeri care va prezenta subiectele dezbătute la şedinţele clubului PAIDEIA, inclusiv bunele practici educaţionale, ce vor fi diseminate la nivel naţional (variantă tipărită şi electronică).

Beneficiari:  peste 500 de cadre didactice din instituţii preuniversitare vor fi implicate în proiect (inclusiv 200 de cadre didactice din regiuni social vulnerabile vor beneficia de suport în formarea competenţelor digitale etc.);

Activităţile principale şi rezultatele aşteptate:

 • Realizarea unui studiu de evaluare a necesităților de formare profesională continuă (chestionar online), cu scopul de a identifica subiectele de maxim interes și actualitate pentru cadrele didactice;
 • Elaborarea a 9 subiecte privind formarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv învățarea online, securitatea în mediul online, comunicarea online, școala de acasă, alfabetizarea funcțională, educație pentru sănătate în perioada de criză, educație pentru integritate;
 • Elaborarea materialelor didactice pentru ședințele Clubului de către 9 formatori implicați, care vor sintetiza informațiile relevante de la ședințe, din studiile empirice, bunele practici și le vor expune în capitolele cărții;
 • Organizarea a 18 ședințe ale Clubului PAIDEIA, cu implicarea a peste 500 de cadre didactice (9 ședințe online și 9 ședințe față în față, 3 ședințe – desfășurate în  diferite regiuni ale țării);
 • Implicarea a 200 de cadre didactice din regiuni social vulnerabile și susținerea acestora în formarea profesională continuă (în mod special dobândirea de competențe digitale, alfabetizare funcțională etc.);
 • Publicarea și lansarea culegerii care va conține subiectele abordate în cadrul ședințelor Clubului PAIDEIA, inclusiv experiențele avansate ale cadrelor didactice (variantă tipărită și electronică).
 • Publicarea și diseminarea a 9 știri despre activitățile proiectului;
 • Producerea a 3 videouri despre instrumente digitale de lucru pentru cadrele didactice şi 2 videouri privind experienţa participării cadrelor didactice la şedinţele Clubului PAIDEIA;
 • Organizarea a 2 Conferințe (de lansare a proiectului și conferința finală), cu scopul extinderii audienței Clubului PAIDEIA și promovării bunelor practici educaționale la nivel național.

Impactul aşteptat: proiectul va contribui la dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice, prin dobândirea de competenţe digitale specifice, alfabetizare funcţională etc. De asemenea, cadrele didactice vor valorifica în procesul didactic noi instrumente de predare-învăţare-evaluare online, promovând totodată practici educaţionale avansate la nivel naţional.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Coperta_ Paideia-1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

6

4

2

3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 9: MANAGEMENTUL EMOŢIILOR DIN PERSPECTIVĂ EDUCAŢIONALĂ (ECATERINA MOGA)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 8: MOTIVAREA ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE: CONSTATĂRI, PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII (ELENA DAVIDESCU)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 7: PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL (DANIELA VACARCIUC)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 6: ELEMENTE DE INTERACTIVITATE ÎN CADRUL PREDĂRII ONLINE (RAISA GAVRILIȚĂ)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 5: ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ A TERMINOLOGIEI

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 4: ALFABETIZARE FUNCȚIONALĂ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 3: GESTIONAREA ARDERII PROFESIONALE A PROFESORILOR (SINDROMUL BURN-OUT): TEHNICI DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 2: EDUCAȚIE PENTRU INTEGRITATE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘEDINȚA ONLINE NR. 1: EVALUAREA ONLINE (METODE / TEHNICI / INSTRUMENTE DE EVALUARE)