BILANŢURI ALE CONCURSULUI REPUBLICAN ”RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE: AICI ŞI ACUM”

La Conferinţa de încheiere a proiectului „Educaţie deschisă în Moldova: aici si acum” din 1 iulie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a prezentat rezultatele unui concurs inedit pentru contextul educaţional moldovenesc, desfaşurat pe parcursul ultimului trimestru al anului trecut de studii şi evaluate de un juriu independent de experţi. Perioda de desfăşurare a Concursului a fost martie – mai 2016, grupul țintă fiind elevii, studenții, cadrele didactice, cercetătorii interesați în alcătuirea și aplicarea RED în procesul educaţional în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova.

Printre criteriile de evaluare ale materialelor prezentate la concurs au fost: caracterul ştiinţific şi didactico-metodic, transdisciplinaritatea, utilitatea, originalitatea, modalităţi de prezentare a informaţiei, interactivitatea, creativitatea, relevanţa bibliografiei şi webografiei. Aceste criterii au fost propuse iniţial de către echipa de proiect, dar au fost prezentate, explicate experților, au fost discutate, unele modificate la sugestia lor pentru a se asigura obiectivitatea maximă a procesului de evaluare. În procesul de evaluare s-a ținut cont de principiul: „Dacă o RED a fost propusă de mai mulţi autori, ambii primesc certificat de nivelul corespunzător, iar premiul se împarte la numărul autorilor.”

La Concurs au participat peste 40 de profesori din învăţămîntul general şi profesional-tennic cu lucrări: proiecte didactice, prezentări, bloguri etc. După tipul instituției participanții parvin din 25 de licee, 10 gimnazii, 3 şcoli profesionale, una de la IŞE şi una de la colegiu. Putem concluziona că profesorii din licee şi gimnazii au fost cei mai activi în cadrul concursului dat. Ar fi bine de promovat alcatuirea și utilizarea RED și printre cadrele didactice din ȘP și colegii.

Palmaresul disciplinelor prezentate la concurs se prezintă astfel: Limba și literatura română – 8, Engleza – 6, Chimia – 6, Informatica -5,
Istoria – 5, Geografia – 2, Biologia, dirigenție, discipline profil, educația muzicală, fizica, franceza, limba rusă, matematica – cîte 1. Participarea activă a cadrelor didactice de la ciclul umanist ne vorbește despre faptul că lucrul la calculator a devenit trivial și nu mai trezește frică.

Geografia concursului are ca repere numerice urmatoarele: Chişinău -9, Fălești -6, Bălți – 4, Cimișlia, Orhei, Glodeni -cîte 2, Dondușeni -3,
Cahul, Călărași, Căușeni, Criuleni, Drochia, Edineț, Hîncești, Nisporeni, Rîșcani, Soroca, Tighina, Vulcănești – cîte -1. Era de aşteptat impunerea mun. Chșinău, ne bucură geografia largă a concursului.

Invingătorii concursului şi, respectiv, finaliştii participanţi la Conferinţă sunt urmatoarele persoane:

LOCUL 1:

 • Conac Corina şi Onuţu Lucia, LT „Vasile Coroban”, Glodeni CHIMIA – LIMBA ROMÂNĂ ( proiect interdisciplinar);
 • Godoroja Rita, LT „Limbi Moderne şi Management”, Chişinău şi Gandrabura Aliona, LT „M. Sadoveanu”, Călăraşi CHIMIA (Modele de prezentări eficiente în predarea – învățarea chimiei în clasa a 7-a. Modulul 1. Chimia – ştiinţa despre substanţe. Noţiuni elementare de chimie);

LOCUL 2:

 • Julea Gheorghe, LT “Mihai Eminescu”, Căuşeni: BIOLOGIA (Acoperire didactică digitală (prezentări didactice, filme didactice, proiecte didactice, bloguri didactice);
 • Guţuleac Dumitru, Gimnaziul Petrunea, Glodeni: FIZICA ( Set de prezentări interactive la fizică ( optica, electricitatea ).

LOCUL 3:

Rusu Artur, Gimnaziul Petruşeni, Rîşcani,INFORMATICA (Site educaţional pentru orele opţionale de informatică);
Guţu Victor, LT Gordineşti, Eduneţ: ISTORIA ( Cultura Europei de Vest şi Centrale în sec. XI – XV ).

MENŢIUNI:

 • Grădinari Oxana, Volontir Olesea, Cojocaru Elena – SP nr. 4, Bălţi: MATEMATICA (Prezentări interactive – texte, audio, video)
 • Muşenco Angela – LT „Ion Creangă”, Soroca: ISTORIA ( Prezentare – Codul lui Hammurabi)
 • State Livia – LT „M. Eminescu”, Chişinău: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (blog didactic ”În lumea cărţilor”, care conţine mai multe secţiuni dedicate diferitor clase şi are menirea să ajute elevii în identificarea propriului ritm de învăţare)
 • Man Eugenia – LT Măgdăceşti, Criuleni: LIMBA ENGLEZA (Blogging-un instrument complementar în procesul de predare-învățare-evaluare ).

Cîţiva profesori, cu punctaj foarte apropiat de menţiuni, care au fost participanţi la Conferinţă şi au primit donaţii de carte: Condrea Raisa de la LT „Alexandru cel Bun” din Tighina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (Prezentări didactice, Proiecte didactice digitale); Railean Diana: LIMBA ENGLEZA (Prezentări didactice – gramatica limbii engleze); Nastas Rodica: ISTORIA (prezentări didactice – „Istoria şi populaţia Americii de Sud”) , Gorgan Diana: DIRIGENŢIE (Prezentări didactice – „Probleme comportamentale”, „Biografia Chişinăului”)

Finaliştii au împărţit, în funcţie de plasament, suma de 750$, fiecare primind şi o donaţie impunătoare de carte, editată de Pro Didactica în ultimii ani, posterul promoţional „Profesia de cadru didcatic contează aici şi acum în Moldova. Optează pentru ea” şi DVD-ul cu filmul educaţional, creat de OWH Studio „Cununa de speranţe”.

Printre ideile conceptuale, promovate de vorbitorii de la Conferinţă, inclusiv de autorii de RED, care vor contribui la asigurarea durabilităţii proiectului, menţionăm:

 1. Atribuirea de licenţă liberă a tuturor lucrărilor cîstigătoare şi plasare pe site-ul www.red.md//prodidactica şi continuarea întreţinerii şi completării site-ului lansat.
 2. Pentru promovarea conceptului de RED este nevoie de continuarea proiectului care ar presupune desfăşurarea de traininguri pentru cadre didactice, manageriale, colaboratori ai DGETS, ME – modalităţi de alcătuire şi utilizare corectă a RED în cadrul procesului educaţional în RM;
 3. Este productivă şi ideea colectivelor de autori, inclusiv de la diferite discipline şcolare pentru producerea RED;
 4. Acoperirea didactică digitală cu RED ( în mod sistemic: a modulului, semestrului, disciplinei etc. ) urmează a fi promovată:
 5. O continuare a colaborării internaţionale în ce priveşte promovarea RED, inclusiv cu utilizarea experienţei internaţionale şi, desigur, a resurselor RED în română, engleză, poate şi rusă ramîne un obiectiv prioritar şi pentru viitor, avem ce învata în continuare din experineţa SUA, Poloniei şi a Romaniei etc.