BILANŢURI ALE CONCURSULUI REPUBLICAN ”RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE: AICI ŞI ACUM”

La Conferinţa de încheiere a proiectului „Educaţie deschisă în Moldova: aici si acum” din 1 iulie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a prezentat rezultatele unui concurs inedit pentru contextul educaţional moldovenesc, desfaşurat pe parcursul ultimului trimestru al anului trecut de studii şi evaluate de un juriu independent de experţi. Perioda de desfăşurare a Concursului a fost martie – mai 2016, grupul țintă fiind elevii, studenții, cadrele didactice, cercetătorii interesați în alcătuirea și aplicarea RED în procesul educaţional în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova.

Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Vineri, 1 iulie 2016, la SUMMIT EVENTS, Sala New York, de pe strada Tighina, 49/3 din Chişinău, va avea loc un eveniment educaţional deosebit, dedicat promovării resurselor educaţionale deschise în Republica Moldova. La activitate vor participa factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membrii Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova,  formatori ai Centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari, finalişti ai Concursului RED. Experţii din România, Ovidiu Voicu, directorul Departamentului de Politici Publice al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă din România şi Valentina Pavel, de la Asociația pentru Tehnologie şi Internet – ApTI din România, coordonatorul regional Piroska Hugyecz, OSF –ESP, Budapesta,vor prezenta experienţa internaţională şi practica românească la capitolul dat.

Citește mai mult

FIŞA DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED*)

Concursul se adresează celor care realizează materiale educaţionale electronice, cadre didactice sau specialişti din alte domenii din Republica Moldova. De asemenea, încurajăm participarea elevilor şi studenţilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activităţile cu scop educaţional, care vor să-şi valideze competenţele digitale şi să-şi promoveze bunele practici, prin crearea unor  materiale de învăţare multimedia.

Citește mai mult

Promovarea educaţiei deschise şi a resurselor educaţionale libere

Didactica Pro…, nr. 1 (89) 2015

Rima BEZEDE,

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Rezumat: Resursele educaţionale deschise reprezintă un subiect de interes major pentru comunitatea pedagogică, deoarece presupun o reducere a costurilor pentru învăţămînt şi o îmbunătăţire a performanţelor elevilor. Aceste resurse oferă conţinuturi în baza cărora pot fi elaborate noi generaţii de modele educaţionale, care vor contribui la asigurarea calităţii învăţămîntului, la o dezvoltare socială şi economică sporită. Citește mai mult

Folosirea resurselor educaţionale deschise în pregătirea profesorilor

Didactica Pro…, nr. 3 (91) 2015

Ovidiu VOICU,

Fundaţia pentru o societate deschisă (România)

Rezumat: Articolul discută modul în care paradigma educaţiei deschise se aplică la programele de formare iniţială şi continuă a profesorilor din sistemul preuniversitar. Deschiderea educaţiei nu presupune încă o reformă structurală, ci o altă perspectivă asupra proceselor din interiorul sistemului, prin care să se obţină beneficii concrete cu investiţii minime. Citește mai mult

MASA ROTUNDĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Pe 26 aprilie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat unui concept nou pentru contextul Republicii Moldova: resurse educaţionale deschise (RED). La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membri ai Coaliţiei pentru resurse educaţionale deschise în Moldova (13 instituţii de stat şi neguvernamentale),  reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de problematica în cauză.

Citește mai mult

ANUNŢĂM CREAREA COALIŢIEI PENTRU RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE ÎN MOLDOVA

La data de 3 martie 2016, în incinta sediului Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc şedinţa de constituire a Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova. În cadrul acestui atelier, dna Rima BEZEDE, preşedintele Centrului a salutat audienţa şi a prezentat contextul internaţional al proiectului, iar moderatorii  Viorica GORAŞ-POSTICĂ şi Valeriu GORINCIOI au expus activităţile proiectului Educaţia deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”. Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ LANSAREA PROIECTULUI EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Dezvoltarea rapidă a TIC  oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele  activităţii umane. Educaţia nu este  o excepţie,  integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală.  Totuşi, problematica accesului este deocamdată pe agenda zilei  şi este strîns legată de acoperirea financiară. Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate,  la accentuarea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc.

Citește mai mult