SEMINARUL 2 DE CERTIFICARE ȘI EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

La 19 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, s-a întâlnit a doua grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diferite discipline şcolare, la seminarul de evaluare și certificare cu tematica RED, după programul de instruire din anul trecut de studii. S-au evaluat și autoevaluat competențele digitale dezvoltate și valorificate la clasă, accentul plasându-se pe schimbul de experiență și învățarea reciprocă prin instruirea asistată de calculator.

Am constatat și de această dată că interesul cursanţilor pentru subiectul studiat este în continuare unul sporit, s-au prezentat practici concrete de dezvoltare creativă, de căutare și de utilizare eficientă a RED naţionale și internaționale. Situația în școlile prezentate la capitolul dotare cu tehnică electronică este foarte diferită: de la cele în care lipsește în mod elementar o priză în clasă până la cele cu laptop pe masa fiecărui profesor și regim wi-fi permanent. Am apreciat foarte mult parteneriatele profesor-elev, dar și cele între profesori de la mai multe discipline, care aduc plusvaloare vizibilă în utilizarea și crearea de RED.

Majoritatea cursanților au participat la Concursul RED 2, organizat în cadrul aceluiași proiect în lunile precedente, și așteaptă rezultatele, dar și plasarea lucrărilor pe pagina www.red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/.

Toate lucrările prezentate au captat atenția noastră prin calitate și creativitate și nominalzăm cu bucurie autorii: Raisa CONDREA, Viorica VULPE, Nadejda IACOB, Liubovi DVORNIC, Rodica GHEŢU, Diana ŢAPUCHEVICI, Aliona PÎSLARU, Vera KOZLOVA, Irina GONŢA, Maria NIŢA ș.a.

Așteptăm ca lucrările, care nu au participat la Concurs, dar autorii sunt de acord să le ofere ca resurse deschise pentrul plasarea pe site-ul de mai sus, să fie corectate și expediate pe adresa prodidactica@prodidactica.md, cu remarca RED, pentru a completa în continuare arsenalul de resurse educaționale, disponibile on-line, pentru oricine dorește și înțelege/apreciază avantajele resurselor digitale în sporirea calității și relevanței educației în secolul al XXI-lea.

Viorica GORAȘ-POSTICĂ, formatoare,
Cristina BUJAC, coordonator de proiect