SEMINARE DE INSTRUIRE PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE PREUNIVERSITARE!

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea participanţilor la Seminarele de instruire pentru cadre didactice în domeniul resurselor educaţionale deschise, care includ  un modul de instruire pentru 3 grupe a câte două zile în următoarele perioade:

  • 16-17 martie 2017;
  •  6-7 aprilie 2017;
  • 4-5 mai 2017.

Totodată, vă atenţionăm că numărul de locuri este limitat.

Citește mai mult

MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND LANSAREA FAZEI A II-A A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

open

La 9 februarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat lansării fazei a II-a a proiectului„Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, care se va desfăşura pe parcursul anului 2017, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

La activitate au participat membri ai Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova, reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de subiectul în cauză.

Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ: LANSAREA FAZEI II A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM”

open

Implementarea proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, a demonstrat un interes sporit al comunităţii educaţionale pentru crearea, utilizarea şi adaptarea resurselor educaţionale deschise. Totodată, ţinând cont de rezultatele proiectului anterior, s-a constatat o necesitate actuală în diseminarea informaţiei despre resursele educaţionale deschise şi licenţele libere, precum şi despre potenţialul acestora în vederea sporirii accesului la educaţie.

Citește mai mult

BILANŢURI ALE CONCURSULUI REPUBLICAN ”RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE: AICI ŞI ACUM”

La Conferinţa de încheiere a proiectului „Educaţie deschisă în Moldova: aici si acum” din 1 iulie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a prezentat rezultatele unui concurs inedit pentru contextul educaţional moldovenesc, desfaşurat pe parcursul ultimului trimestru al anului trecut de studii şi evaluate de un juriu independent de experţi. Perioda de desfăşurare a Concursului a fost martie – mai 2016, grupul țintă fiind elevii, studenții, cadrele didactice, cercetătorii interesați în alcătuirea și aplicarea RED în procesul educaţional în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova.

Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Vineri, 1 iulie 2016, la SUMMIT EVENTS, Sala New York, de pe strada Tighina, 49/3 din Chişinău, va avea loc un eveniment educaţional deosebit, dedicat promovării resurselor educaţionale deschise în Republica Moldova. La activitate vor participa factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membrii Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova,  formatori ai Centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari, finalişti ai Concursului RED. Experţii din România, Ovidiu Voicu, directorul Departamentului de Politici Publice al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă din România şi Valentina Pavel, de la Asociația pentru Tehnologie şi Internet – ApTI din România, coordonatorul regional Piroska Hugyecz, OSF –ESP, Budapesta,vor prezenta experienţa internaţională şi practica românească la capitolul dat.

Citește mai mult

MASA ROTUNDĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Pe 26 aprilie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat unui concept nou pentru contextul Republicii Moldova: resurse educaţionale deschise (RED). La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membri ai Coaliţiei pentru resurse educaţionale deschise în Moldova (13 instituţii de stat şi neguvernamentale),  reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de problematica în cauză.

Citește mai mult

ANUNŢĂM CREAREA COALIŢIEI PENTRU RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE ÎN MOLDOVA

La data de 3 martie 2016, în incinta sediului Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc şedinţa de constituire a Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova. În cadrul acestui atelier, dna Rima BEZEDE, preşedintele Centrului a salutat audienţa şi a prezentat contextul internaţional al proiectului, iar moderatorii  Viorica GORAŞ-POSTICĂ şi Valeriu GORINCIOI au expus activităţile proiectului Educaţia deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”. Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ LANSAREA PROIECTULUI EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Dezvoltarea rapidă a TIC  oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele  activităţii umane. Educaţia nu este  o excepţie,  integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală.  Totuşi, problematica accesului este deocamdată pe agenda zilei  şi este strîns legată de acoperirea financiară. Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate,  la accentuarea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc.

Citește mai mult